Ishockey

Om idretten

Kristiansand Ishockeyklubb inviterer til klubbturnering i ishockey under Norway Summer Games i august 2017 for årsklassene U9, U11, U13 og U15. Vi er utrolig glade for å kunne invitere til Sørlandets første hockeyturnering og Norges første klubbturnering for flere årganger. Det passer perfekt inn i verdigrunnlaget for Norway Summer Games å kunne satse på å utvikle en nisje i norsk hockey som gjør det mulig for klubblag å reise på en felles klubbturnering uavhengig av årsklasse. Vi er sikre på at dette vil være et spennende tiltak for hockey miljøet.

5 dager med intense kamper kombineres med en flott og aktiv sommer på det blide Sørlandet. Da kan det vel ikke bli mye bedre?

Cupen skal tilby gode hockeyopplevelser på tvers av aldersgrupper, men møtet med jevnaldrende ungdom fra flere idretter og forskjellige nasjoner, skal være minst like sentral i denne og lignende-liknende ramme for en skikkelig ungdomsfestival.

 • Idda Arena er en flerbrukshall på Idda i Kristiansand og er den første ishallen på Sørlandet. Idda Arena er bygd av BRG Entreprenør AS på oppdrag fra Kristiansand kommune, Anlegget ble vedtatt å bygges i 2005, og kostet 187 millioner kroner. Idda Arena er hjemmebane for Kristiansand Ishockeyklubb. Source: Wikipedia

 • I årets turnering vil det bli turnering for aldersgruppene:

  U10 / født 2008 (lokal/regional turnering ihht barneidrettsbestemmelsene)

  U11 / født 2007 (lokal/regional turnering ihht barneidrettsbestemmelsene)

  U13 / født 2005 (internasjonal turnering)

  U15 / født 2003 (internasjonal turnering)

  U16 / født 2002 (internasjonal turnering)

  Det vil være begrenset kapasitet for lag basert på istid, så meld gjerne interessen så fort som mulig. Det vil også gi oss sjanse for å sikre god matching av lag, da vi har god kontakt til lag fra blant annet Island, Danmark, Finland, Sverige og USA, som vi forsøker å få til å delta. Vi oppdaterer info på disse lag, så fort vi har fått en endelig avklaring fra lagene.

Kampreglement

 • Turneringen er godkjent av NIHF og spilles etter NIHF regler (§5-5) for årsklassen.

  Spilledager:

  • Start turnering lørdag ca. kl. 09.00 og siste kamp ferdig ca. kl. 15.00 på søndag.
  • Vi vil kunne tilpasse tidspunktene noe i forhold til reisende lag.

  Antall Kamper:

  • Alle får like mange kamper, minimum 5 kamper pr. lag.
  • Minimum 5 kamper pr. lag.
  • Spilletid: 2 x 16, med 2 minutters tute bytt
  • 5 mot 5 + keeper
  • Kamptid er to ganger 18 minutter effektiv spilletid, dog maksimalt 75 minutter. Dette kan bli redusert ved behov.
  • Pausen mellom periodene er to minutter. Pausetiden kan bli redusert ved behov.
  • Utvisningstiden er ett minutt.
  • Spillerbytter hvert minutt.
  • Det gis to poeng for seier og ett poeng for uavgjort.
  • Er resultatet uavgjort etter ordinær tid i sluttspillskampene, spilles det sudden death i en ganger fem minutter.
  • Er resultatet fortsatt uavgjort etter sudden death, kåres laget som scoret det siste målet til kampens vinner.
  • Kampene starter presis, og man kan ikke påregne oppvarming på is.
  • Vi ber lagledere hjelpe sekretariat og dommere med effektiv kampavvikling ved å være klar til oppsatt tid og gjennomføre bytter så raskt som mulig.

   Videre ber vi ledere og spillere om å respektere dommernes avgjørelser – og både på den måten og i andre henseender å bidra til fair play og gode holdninger. Det vil bli utdelt et fair play-trofé til laget med færrest utvisningsminutter.

   I klassene U13 og yngre er det ikke tillatt å erstatte målvakten med en utespiller i andre situasjoner enn under eventuell avventende utvisning (ref. §5-4, pkt. 2).

   Spillere i klassene U15 og yngre som for andre gang gang i samme kamp blir utvist for hvilken som helst av følgende ti forseelser, nektes å delta i resten av kampen: Boarding, slashing, charging, cross-checking, albuetakling, knetakling, farlig spill med høy kølle, clipping, takling mot hodet og nakke og takling bakfra. Spilleren det gjelder, forlater kampen og en annen spiller soner den aktuelle utvisningen.

   Har lagene etter dommerens oppfatning for like approberte drakter, er det bortelagets plikt å bytte drakter. Arrangøren har satt opp draktfarge for lagene i kampoppsettet og forventer at de først og fremst innretter seg etter dette.

   5-4 Spesielle bestemmelser for U13

   Alle kamper skal spilles etter prinsippet «alle spiller likt», det vil si at kampen stoppes i intervaller på ett minutt for obligatoriske spillerbytter. Under ingen omstendighet skal en spiller kunne spille to påfølgende bytter, med mindre skader medfører at laget har færre enn ti utespillere. Sekretariatene vil etter beste evne føre protokoll over hvilke spillere som er på isen til enhver tid.

   Det gis to poeng for seier og ett poeng for uavgjort.

   Ved poenglikhet følges Norges Ishockeyforbund (NIHF) sitt kampreglement for å bestemme rekkefølgen i puljene.

   Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling. NIHFs ansvarlige for disiplinærstraffbehandling kontaktes umiddelbart av turneringens dommeransvarlige når matchstraff eventuelt idømmes, slik at behandling kan gjøres fortløpende.

 • Turneringen følger Norges Hockeyforbunds regler for årsklassen.

  • Kamptid er 2 x 20 min effektiv spilletid
  • Pause er 5 min (kan bli redusert ved behov)

  Kampene starter presis og man kan ikke påregne oppvarming på is.

  Vi ber trenere/lagledere hjelpe sekreteriat og dommere med effektiv kampavvikling med hensyn på å være klare til oppsatt tid.

  Vi ber ledere og spillere om å respektere dommernes avgjørelser og bidra til fair play og gode holdninger. Fair play Trophy blir delt ut til det laget med færrest utvisningsminutter.

  Turneringen arrangeres etter NIHFs kampreglement for klassen U15. Det benyttes bonussystem for bruk av to keepere, keeperne må stå en periode hver for å oppnå keeper poeng. Det er ingen regel om keeperpoeng i utslagskamper, den gjelder der det er serier.

  Utenlandske lag bør spesielt merke seg noen regler, som ikke nødvendigvis er de samme utenfor Norge:

  Spilleberettiget i klassen U15 er for sesongen 2016/17 spillere født i 2002, og det kan også delta yngre spillere født 2003 eller 2004. Eldre spillere med dispensasjon kan også benyttes.

  Policy Straff

  – Spillere som for 2. gang i samme kamp blir utvist for hvilken som helst av følgende 10 forseelser, nektes å delta i resten av kampen det gjelder: Boarding, slashing, clipping, charging, cross-checking, albuetakling, knetakling, farlig spill med høy kølle, takling mot hodet og nakke, takling bakfra. Spilleren det gjelder forlater kampen og en annen spiller soner den aktuelle tominutters utvisningen.

  Rangering i innledende gruppespill

  Det benyttes bonussystem for bruk av to keepere. Laget gir før kampen beskjed til protokollfører om at man ønsker å gå for det ekstra poenget, og beskjeden formidles til begge lag. Dersom lagets intensjon oppfylles gis laget et ekstrapoeng i tillegg til det eller de poeng laget har kvalifisert seg for gjennom kampens resultat.

  Det angis 2 poeng for vunnet kamp, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng ved tap. I tillegg kan man få 1 keeper poeng.

  Rangering

  1. Plassering bestemmes av poengtallet. Står 2 eller flere lag likt, gjelder følgende:

  • a. Poengtall i innebyrdes oppgjør. Merk at oppnådd keeperpoeng teller med.
  • b. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.
  • c. Flest scorede mål i innbyrdes oppgår.

  2. Hvis det fortsatt står likt, skal målene fra samtlige spilte kamper telle med ved beregningen

  • a. Målforskjell
  • b. Flest scorede mål

  Plasserings-spillet søndag

  Spilles etter samme regler som innledende gruppespill. Alle starter på null.

  Sluttspill søndag

  I alle kamper skal det kåres en vinner, og ved uavgjort etter ordinær tid gjelder følgende, jfr kampreglementet § 6-2:

  • a. Det spilles sudden death inntil maksimalt 5 minutter med 4 utespillere på hvert lag.
  • b. Ved uavgjort også etter 5 minutter sudden death, avgjøres kampen ved straffeslagskonkurranse best av 3 straffer, jr ellers kampreglementet § 6-3.