Cheerleading

Om idretten

KSI Topaz inviterer til cheerleading under Norway Summer Games.

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt.

KSI Cheerleading Topaz er et lag som trener opp mot NM hvert år, bestående av både gutter og jenter. Vi driver blandt annet med løft, kast og turn. Vi er studentlag med godt samhold som finner på mye gøy sammen. Da cheerleading er en lagsport som krever mye tillit opplever vi å få gode venner raskt. Vi konkurrerer mot lag på toppnivå, men vi får nye rekrutter hvert semester og det stilles derfor ingen krav til tidligere cheerleading erfaring.

Norway Summer Games byr på mange kule aktiviteter, prøve-på-idretter, kulturarrangementer, show og underholdning.