Basketball

Om idretten

Nå har du en enestående mulighet for å starte sesongen med en storslått kombinasjon av basketball turneringsspill, en sideløpende internasjonal 3MOT3 FIBA Festival. Samt en mengde spenstige og kule aktiviteter, og prøve-på-idretter under Norway Summer Games. En uke spekket med kulturarrangementer, show og underholdning i en OL-liknende ramme.

Dette skjer i Kristiansand, 8 – 13. august 2017.

Basketball er selvfølgelig høyt på listen over aktiviteter og med tiden skal dette bli årets største begivenhet i basketballmiljøet i Skandinavia. Vi har frem til nå klart å samle uorganisert streetbasket på de tøffeste banene i Kristiansand. I samarbeid med NBBF setter vi opp fire offisielle 3MOT3 banene på sentrale plasser i Kristiansand Sentrum. I idrettshallene setter vi opp en stor internasjonal basketball turnering.

Vi sees i Kristiansand på Norway Summer Games den 7.-12. august 2018!

 • Kristiansand Pirates er teknisk arrangør for basketball under Norway Summer Games.

  Klubben har lang erfaring med turneringsledelse og har årlig ansvaret for to av Norges største basketball turneringer, Pirates Cup Ungdom og Pirates Cup Senior.

  Besøk Kristiansand Pirates sin hjemmeside.

  Besøk NBBF sin hjemmeside.

 • I alle kamper benyttes NBBFs ordinære spilleregler for den berørte årsklassen, med de unntak som er spesifikt oppgitt i listen under.

 • Antall spillesteder for basketballturneringen avhenger av den endelige påmeldingen.

  Følgende arenaer satt opp per i dag:
  Idda Arena: Hjemmebane til Kristiansand Pirates. 1 bane. Parkettgulv.

  Gimlehallen: Storstuen for basketball med sine 3 basketball baner. 3 baner. Gummidekke.

  Aquarama: Ny arena i Kristiansand. Hovedarena for de eldste årsklassene, i tillegg til finalespillet. Aquarama har 2 baner. Parkettgulv.

  Vågsbygdhallen: Hjemmebane for Kristiansand Pirates sine ungdomslag. Her er det mye baskethistorie i veggene.

  Det er i utgangspunkt planlagt å arrangere alle EB kampene i denne hallen. Her er det lave kurver og 2-4 baner avhengig av forhold og tilrettelegging. Vi satser på 2 EB-baner. Parkettgulv.

Turneringsreglement

Turneringsform

I alle klasser med finalespill deles lagene i puljer med 3-4 lag, etterfulgt av sluttspill. Alle lag går videre fra puljespillet og det spilles plasseringskamper. Alle lag i samme klasse er dermed sikret like mange kamper.

I klasser med lik premiering deles lagene i puljer slik at alle lag får 4-5 kamper. Avhengig av påmelding kan det bli aktuelt å sette opp enkeltkamper mot lag i andre puljer.

I klassene U9 og U10 registreres ikke resultater. Det arrangeres ikke andre aktiviteter knyttet til kampene enn selve kampavviklingen.

Spilletid

Spilletid i rullestolklasser og ungdomsklasser fra U15 og opp er 2×12 minutter effektiv tid, 3 minutters pause.

I klassen U14 spilles 4×5 minutter effektiv tid, 1+3+1 minutt pause.

I klassene U13 spilles 6×4 minutter effektiv tid, 1 min pause mellom periodene.

I klassene U11 og U12 spilles 6×4 minutter ineffektiv tid. 1 min pause mellom periodene

I klassene U9, U10 spilles 4×5 minutter ineffektiv tid, 1 min pause mellom periodene

Utvisning

I klassene U14 og eldre, samt rullestol, utvises spillere etter 4. personlige feil.

Lagfeil

I klasser med 2×12 minutters spilletid praktiseres skudd på 8. lagfeil.

Timeout

I klasser med 2×12 minutter spilletid tillates lagene 1 time-out per lag per omgang. I U14 tillates hvert lag en time-out i 1. eller 2. periode, og en time-out i 3. eller 4. periode.

Ekstraomganger

Alle ekstraomganger varer i 3 minutter. Hvert lag tillates en time-out per ekstraomgang.

Skuddklokke

24/14-sekunds-regelen administreres av dommerne.

Spilleberettigelse

En spiller kan bare spille på ett lag i samme årsklasse (selv om klubben stiller flere lag i samme klasse). Det er tillatt å spille på flere lag i andre (eldre) årsklasser, men det blir ikke tatt hensyn til dette i kampoppsettet.

Lagoppstilling

Lagoppstilling skal leveres i Hovedsekretariatet i hallen senest 20 min før lagets første kamp. I de øvrige kamper vil samme lagoppstilling bli påført, dersom ikke lagleder gjør oppmerksom på evt. endringer seinest 20 min. før kampstart.

Protester

Ved protest skal kampprotokollen signeres av kaptein umiddelbart etter kampslutt. Skriftlig protest leveres hovedsekretariatet seinest 20 minutter etter kampslutt. Protestgebyr kr 500 tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Beste klubb

Det blir premiering til beste klubb. Bare klasser med finalespill telles med ved rangeringen.

Premiering

Medaljer til 1, 2 og 3 (tapende semifinalist) i alle klasser.

Egen premiering til finalenes beste spiller og All-Star team.

Lag i flere klasser

Vi kan ikke ta hensyn til lag som ønsker å spille i flere klasser. Slike lag må ha nok spillere til å kunne spille to kamper samtidig. Vi vil kunne prøve å lage oppsettet i puljespillet slik at kollisjoner unngås i størst mulig grad, men ingen sluttspillkamper vil flyttes på grunnlag av slike problemer.

Turneringsreglementet er sist oppdatert 17-01-2017. Eventuelle endringer og justeringer kan forekomme.

Bemerk at alltid vil være den siste gjeldende digitale versjon som er gyldig.