Generell informasjon

Velkommen til Norway Summer Games!

Her kan du bestille deltakerkort som gir deg muligheten til å ta del i Norway Summer Games som arrangement, i tillegg til at det gir deg et stort antall fordeler som du kan benytte deg av.

Deltakerkort og t-skjorte kan hentes i sekretariatet ved ankomst.PÅMELDING

Når kan jeg melde meg på?

Påmelding i de ulike idrettene åpnes fortløpende. På "Idretter" i menyen ser du hvilke idretter som deltar i 2019 og link til påmelding finner du inne på siden til den respektive idrett.

Hva er aldersgruppen for deltagere?

Arrangementet henvender seg i utgangspunktet til all ungdom og er definert som 6 år til og med 19 år.

Dette vil dog variere fra idrett til idrett og endelig aldersgruppe/klasse vil fremgå av påmeldingsformular.

Er det mulig å melde seg på som individuell deltager i en lagsport?

Det er dessverre ikke mulig for 2019.

Vi har vurdert det og prøver å finne en løsning for fremtidig arrangement.

Der enkelte idretter åpner opp for muligheten i 2019 vil dette informeres om fortløpende.

Når er påmeldingsfristen?

Påmeldingsfristen er 1. juni 2019.

Kan påmeldingsavgiften refunderes?

Påmeldingsavgiften kan ikke refunderes i forbindelse med eventuell avbestilling. Det er mulig å endre påmeldingen til å gjelde en annen klasse enn den klassen du opprinnelig er påmeldt i.

Er påmeldingen bindende?

Ja. Merk at påmeldingen ikke er gjeldende før påmeldingsavgiften er innbetalt og registrert.

Kommentarer

Dyreparken Nexus E-sport Aquarama Sport og Moro